Tin cậy

Super Crossbar Challenge

catappult
94.85MB
Tải về 5k - 25k
Phiên bản 1.5.3c 1 tháng trước

Mô tả của Super Crossbar Challenge

Super Crossbar Challenge is the best new arcade sports game that is originated from the popular challenge among footballers and fans alike. The idea is for you to hit the crossbar - Sounds easy?

=== GAMEPLAY ===

Players are to swipe right to shoot the ball. Keep in mind the angle and power that you are swiping because it will determine the direction and speed that the ball will go.

Once you find the sweet spot, remember it!

You may also perform bicycle kicks and volleys to earn more coins and fans. In the arcade mode, some of the in game goals will require players to perform multiple bicycle and volley to hit the crossbar.

Use the hard earned coins to unlock new characters and balls, in which, some of them have their own bonuses that will help you in the game.

=== FEATURES OF SUPER CROSSBAR CHALLENGE ===

- Based on the highly addictive real life football crossbar challenge

- Arcade mode – contains 15 countries, each with 3 progressively more challenging goals

- Earn fans to unlock more countries

- Play 3 cup modes for rewards

- Unlock 50+ balls design (Some with special features)

- Unlock 30+ characters (Some with bonus)

- Simple one finger control

... and more!

Download now and challenge yourself in this exciting Crossbar Challenge game! The viral soccer challenge where the goal is to hit the crossbar.

Facebook: https://www.facebook.com/supercrossbarchallenge/

FredBear Games: http://www.fredbeargames.com/super-crossbar-challenge.html

PlayPlayFun: http://playplayfun.com/super-crossbar-challenge-game-official-page/

ShatteredBox: http://www.shatteredbox.com

Siêu Crossbar Challenge là trò chơi thể thao mới chơi arcade tốt nhất đó là có nguồn gốc từ các thách thức phổ biến trong giới cầu thủ bóng đá và người hâm mộ. Ý tưởng là để bạn có thể đã chạm xà ngang - Âm thanh dễ dàng?

=== gameplay ===

Người chơi có để trượt sang phải để bắn bóng. Hãy ghi nhớ những góc độ và sức mạnh mà bạn đang trượt vì nó sẽ quyết định hướng và tăng tốc rằng quả bóng sẽ đi.

Một khi bạn tìm thấy những điểm nhạy cảm, hãy nhớ điều đó!

Bạn cũng có thể thực hiện ngả người móc bóng và volley để kiếm tiền nhiều hơn và người hâm mộ. Trong chế độ arcade, một số trong những mục tiêu trò chơi sẽ đòi hỏi người chơi phải thực hiện nhiều xe đạp và chuyền để dội cột dọc.

Sử dụng đồng tiền khó kiếm được để mở khóa nhân vật mới và bóng, trong đó, một số trong số họ có tiền thưởng riêng của họ mà sẽ giúp bạn trong trò chơi.

=== ĐẶC ĐIỂM CỦA SUPER xà CHALLENGE ===

- Căn cứ vào thực tế đời sống bóng đá xà ngang thách thức gây nghiện rất cao

- Arcade mode - chứa 15 quốc gia, đều có 3 bàn thắng dần dần khó khăn hơn

- Kiếm được các fan để mở khóa nhiều quốc gia

- chế độ chơi 3 cốc cho phần thưởng

- Mở khóa 50 bóng thiết kế (Một số với các tính năng đặc biệt)

- Mở khóa hơn 30 ký tự (Một số có thưởng)

- Đơn giản kiểm soát một ngón tay

... và hơn thế nữa!

Tải về ngay bây giờ và thử thách bản thân trong trò chơi này thú vị Crossbar Challenge! Thách thức bóng đá virus mà mục đích là để dội cột dọc.

Facebook: https://www.facebook.com/supercrossbarchallenge/

FredBear Games: http://www.fredbeargames.com/super-crossbar-challenge.html

PlayPlayFun: http://playplayfun.com/super-crossbar-challenge-game-official-page/

ShatteredBox: http://www.shatteredbox.com

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Super Crossbar Challenge

4
9
5
5
4
1
3
2
2
0
1
1

Đánh giá Super Crossbar Challenge

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Super Crossbar Challenge, hãy là người đầu tiên!

Cờ Super Crossbar Challenge

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng catappult
Cửa hàng catappult 38.04k 43.91M

Tải về các ứng dụng tương tự trên Super Crossbar Challenge

Thông tin APK về Super Crossbar Challenge

Phiên bản APK 1.5.3c
Khả năng tương thích Android 4.4+ (KitKat)
Lập trình viên FredBear Games Ltd


Tải về Super Crossbar Challenge APK
Tải về